dinsdag 21 oktober 2008

Maritiem Museum opent debat over Maritieme Canon

In navolging van de Canon van Nederland opent het Maritiem Museum Rotterdam op
30 oktober om 20:00 uur het debat over zijn Maritieme Canon. Onder leiding van prof.
dr. James Kennedy, een van de meest vooraanstaande historici op het gebied van de
Nederlandse geschiedenis, debatteren maritiem- historici, canoncritici en de
onderwijswereld over de samenstelling en inhoud van deze Maritieme Canon. Pas na het debat wordt de canon definitief vastgesteld.

De leden van de Linschoten-Vereeniging en andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd op deze debatavond.
In de uitnodiging vindt u de praktische details terug. Het persbericht van het Maritiem Museum bevat wat extra informatie over het opzet van de maritieme canon.

maandag 6 oktober 2008

Symposium honderd jaar Linschoten-Vereeniging

In 2008 is het honderd jaar geleden dat de Linschoten-Vereeniging werd opgericht. De Founding Fathers van de vereniging hadden zich ten doel gesteld de belangrijkste journalen en reisverhalen van Nederlandse zeelieden en ontdekkingsreizigers in boekvorm uit te geven. Dat doel is in een eeuw tijd niet veranderd. En de vereniging is, ondanks haar respectabele leeftijd, nog springlevend. Jaarlijks geeft zij een nieuw deel uit in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging die is uitgegroeid tot een unieke collectie reisverhalen in het Nederlandse taalgebied.
Het eeuwfeest van de vereniging vieren wij met een symposium getiteld Verleden, heden en toekomst van het reisverhaal.

Het bestuur van de vereniging nodigt u gaarne uit om dit symposium bij te wonen, dat op maandag 3 november in het Maritiem Museum Rotterdam wordt gehouden.

Op het programma staan lezingen over zeventiende-eeuwse, negentiende-eeuwse en hedendaagse reisverhalen. Daarnaast is er een paneldiscussie, waarin uitgevers, schrijvers en wetenschappers zich buigen over de vraag wat de toekomst is van het historische reisverhaal. Tevens wordt er een korte documentaire vertoond over een expeditie op Nieuw-Guinea. Het symposium wordt afgesloten met de presentatie van de jubileumuitgave Herinnering aan een reis naar Oost-Indië van Maurits Ver Huell, bezorgd door dr. Chris F. van Fraassen en drs. Pieter Jan Klapwijk.
Na de presentatie is er in het museum gelegenheid tot het bezichtigen van de tentoonstelling Passe-partout voor Indië: aquarellen van Q.M.R. Ver Huell. Deze tentoonstelling omvat een keuze uit de aquarellen die Maurits Ver Huell tijdens zijn reis naar en in Nederlands-Indië van 1815 tot 1819 heeft gemaakt.

U kunt zich voor het symposium opgeven door inzending van de strook op de bijgevoegde
Nieuwsbrief of per e-mail: linschoten-vereeniging@xs4all.nl. De kosten voor de dag, inclusief lunch en borrel, bedragen 15,= per persoon. Wij verzoeken u dit bedrag vóór 31 oktober aanstaande over te maken naar postbankrekeningnummer 4419 t.n.v. Linschoten-Vereeniging, Westerhorn 31-A, 9761 GG Eelde onder vermelding van Symposium en het aantal aangemelde personen.

Meer informatie over de programma en de locatie kunt u vinden via symposium: uitnodiging en programma (pdf).

vrijdag 18 juli 2008

Koninklijke Bibliotheek archiveert website Linschoten-Vereeniging

Vanaf 20 juli zal de Koninklijke Bibliotheek regelmatig een kopie maken van onze verenigingswebsite. Dit past in een initiatief om waarbij de KB een selectie van Nederlandse websites wil bewaren voor toekomstig onderzoek.
Voor de KB bevatten die websites "waardevolle informatie die niet tevens analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is. Om die reden zal de KB de websites archiveren van Nederlandse overheden, wetenschappelijke- en cultureel erfgoed organisaties."

dinsdag 3 juni 2008

Collegereeks Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden

Het thema van het hoorcollege Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden sluit dit jaar aan bij het honderdjarig bestaan van de Linschoten-Vereeniging.
In deze collegereeks – de twintigste die door de afdeling zeegeschiedenis van het Instituut voor geschiedenis wordt georganiseerd – komen diverse aspecten van oude reisverhalen en scheepsjournalen aan de orde, zoals de cartografie en de ontwikkeling van de kennis van de navigatie. Voorts wordt ingegaan op de geschiedenis van de Linschoten-Vereeniging en op de ontwikkeling van het reisverhaal. Bovendien zullen enkele bezorgers van reisverhalen in de serie aan het woord komen en wordt aandacht besteed aan nieuwe bronnen voor reizen overzee.
Meer informatie in de jubileum-sectie van de website

Aanbieding aan de leden: A traveller in Siam in the year 1655

Bij KITLV Press verschijnt een extract uit een journaal van Gijsbert Heeck (1619-1669), een medicus in diens van de VOC. Tijdens zijn derde reis naar de Oost hield hij een journaal bij, waarvan de passages over Siam nu in een bewerkte en geannoteerde uitgave zijn verschenen. De bewerkte tekst is in het Engels, de originele transcriptie in het Nederlands. De uitgave is een initiatief van een aantal Thaise en Nederlandse wetenschappers om Nederlandse bronnenuitgaven over Siam uit de VOC-periode nader te ontsluiten. De inleiding is van prof. B.J. Terwiel.

Leden van de Linschoten-Vereeniging kunnen het boek tegen een korting van 25% bestellen. Zij betalen dan € 13,50 in plaats van € 17,50 (exclusief € 2,20 porto). Het boek kan ook worden afgehaald bij KITLV Uitgeverij in Leiden. Nadere informatie is te vinden op de website.

A traveller in Siam in the year 1655: extracts from the journal of Gijsbert Heeck. Translated and introduced by Barend Jan Terwiel – vi+124 pp., geïllustreerd, en met 8 pp. full-colour uitklappagina's.

zondag 1 juni 2008

Nieuwsbrief juni 2008

De nieuwsbrief juni 2008 staat online.

100ste Algemene Ledenvergadering

Op 14 juni vindt de 100ste Algemene Ledenvergadering plaats, in het museum Meermanno Westreenianum in Den Haag.

De uitnodiging, de agenda en een aantal voorbereidende stukken kunnen gedownload worden via de website van de Linschoten-Vereeniging.

Nadien wordt het jubileumboekje "Reizen door de eeuwen heen. 100 jaar Linschoten-Vereeniging(1908-2008)" voorgesteld.

dinsdag 6 mei 2008

Reizen door de eeuwen heen

'Reizen door de eeuwen heen' is een jubileumuitgave van de Linschoten-Vereeniging.

Dit boekje bevat een aantal bijdragen van diverse auteurs over de geschiedenis van de vereniging, de ontwikkeling van het reisverhaal en een overzicht met korte synopses van alle honderdzes delen die tot nog toe in de reeks Werken zijn verschenen. Het boekje zal tijdens de jaarvergadering op 14 juni 2008 aan de leden worden gepresenteerd.

Kijk op de pagina over gelegenheidsuitgaven over meer informatie over deze publicatie.

Een nieuwsblog voor de Linschoten-Vereeniging

Tijdens haar 100-jarige jubileum lanceert de Linschoten-Vereeniging een 'Blogboek', waarop nieuws over activiteiten en publicaties van de Vereeniging zullen worden vermeld. Op deze blog is ook ruimte voor andere informatie die de leden van de Vereeniging kunnen interesseren, zoals conferenties, tentoonstellingen, andere publicaties of gebeurtenissen die te maken hebben met de geschiedenis van het reisverhaal.


Veel plezier bij het bloggen,


Stefan Deconinck, webmaster Linschoten-Vereeniging