woensdag 19 oktober 2011

Nieuwsbrief oktober 2011

De tweede nieuwsbrief van dit jaar staat online.

Presentatie deel 110: Driftig van spraak

Het bestuur van de Linschoten-Vereeniging heeft het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van deel 110 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging: Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835).

Deze presentatie vindt plaats op zaterdag 5 november aanstaande om 14.30 uur in Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 92, 2586 GT Den Haag. Degenen die de presentatie bijwonen hebben gratis toegang tot het Muzee.

U bent vanaf 14.00 uur welkom. Het officiële programma begint om 14.30 uur en bevat de volgende onderdelen:
* Welkomstwoord door dr. Anita M.C. van Dissel, voorzitter van de Linschoten-Vereeniging
* Toelichting over Muzee Scheveningen door Paul R. de Kievit, directeur van Muzee Scheveningen
* Een nieuw begin. De opbouw van de marine in de jaren 1813 tot 1816 door dr. Nico Habermehl, historicus
* Driftig van spraak, levendig van gang door dr. Dirk H.A. Kolff, emeritus hoogleraar geschiedenis van Zuid-Azië, Universiteit Leiden
* Overhandiging van het eerste exemplaar van Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835) aan dr. Jaap R. Bruijn, emeritus hoogleraar Zeegeschiedenis, Universiteit Leiden
* gelegenheid tot bezichtiging van het Muzee Scheveningen; uitreiking der boeken en borrel


Plusleden van de Linschoten-Vereeniging kunnen tijdens de borrel na afloop van de presentatie hun exemplaar van Driftig van spraak, levendig van gang afhalen. Plusleden die niet in de gelegenheid zijn om de presentatie bij te wonen, krijgen hun exemplaar thuisgestuurd. In beide gevallen geldt dat de lidmaatschapsbijdrage over 2011 moet zijn betaald. Gewone leden ontvangen een acceptgiro, waarmee zij een exemplaar met ledenkorting kunnen bestellen.

Leden die de presentatie willen bijwonen, wordt vriendelijk verzocht zich uiterlijk 31 oktober aanstaande aan te melden bij de secretaris. Dat kan door inzending van de antwoordstrook op de bijgevoegde Nieuwsbrief of per e-mail (linschoten-vereeniging@xs4all.nl).
Bij overtekening wordt een wachtlijst gehanteerd. Indien u na aanmelding alsnog verhinderd mocht zijn, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de secretaris door te geven. U kunt er een medelid mee van dienst zijn!

Voor belangstellenden bestaat de speciale mogelijkheid om op afspraak tussen 12.30 en 13.30 uur de nabijgelegen vuurtoren te bezichtigen. Zie voor nadere bijzonderheden omtrent kosten en aanmelding de Nieuwsbrief op de website.