dinsdag 6 mei 2008

Reizen door de eeuwen heen

'Reizen door de eeuwen heen' is een jubileumuitgave van de Linschoten-Vereeniging.

Dit boekje bevat een aantal bijdragen van diverse auteurs over de geschiedenis van de vereniging, de ontwikkeling van het reisverhaal en een overzicht met korte synopses van alle honderdzes delen die tot nog toe in de reeks Werken zijn verschenen. Het boekje zal tijdens de jaarvergadering op 14 juni 2008 aan de leden worden gepresenteerd.

Kijk op de pagina over gelegenheidsuitgaven over meer informatie over deze publicatie.

Geen opmerkingen: