vrijdag 18 juli 2008

Koninklijke Bibliotheek archiveert website Linschoten-Vereeniging

Vanaf 20 juli zal de Koninklijke Bibliotheek regelmatig een kopie maken van onze verenigingswebsite. Dit past in een initiatief om waarbij de KB een selectie van Nederlandse websites wil bewaren voor toekomstig onderzoek.
Voor de KB bevatten die websites "waardevolle informatie die niet tevens analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is. Om die reden zal de KB de websites archiveren van Nederlandse overheden, wetenschappelijke- en cultureel erfgoed organisaties."

Geen opmerkingen: