maandag 6 oktober 2008

Symposium honderd jaar Linschoten-Vereeniging

In 2008 is het honderd jaar geleden dat de Linschoten-Vereeniging werd opgericht. De Founding Fathers van de vereniging hadden zich ten doel gesteld de belangrijkste journalen en reisverhalen van Nederlandse zeelieden en ontdekkingsreizigers in boekvorm uit te geven. Dat doel is in een eeuw tijd niet veranderd. En de vereniging is, ondanks haar respectabele leeftijd, nog springlevend. Jaarlijks geeft zij een nieuw deel uit in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging die is uitgegroeid tot een unieke collectie reisverhalen in het Nederlandse taalgebied.
Het eeuwfeest van de vereniging vieren wij met een symposium getiteld Verleden, heden en toekomst van het reisverhaal.

Het bestuur van de vereniging nodigt u gaarne uit om dit symposium bij te wonen, dat op maandag 3 november in het Maritiem Museum Rotterdam wordt gehouden.

Op het programma staan lezingen over zeventiende-eeuwse, negentiende-eeuwse en hedendaagse reisverhalen. Daarnaast is er een paneldiscussie, waarin uitgevers, schrijvers en wetenschappers zich buigen over de vraag wat de toekomst is van het historische reisverhaal. Tevens wordt er een korte documentaire vertoond over een expeditie op Nieuw-Guinea. Het symposium wordt afgesloten met de presentatie van de jubileumuitgave Herinnering aan een reis naar Oost-Indië van Maurits Ver Huell, bezorgd door dr. Chris F. van Fraassen en drs. Pieter Jan Klapwijk.
Na de presentatie is er in het museum gelegenheid tot het bezichtigen van de tentoonstelling Passe-partout voor Indië: aquarellen van Q.M.R. Ver Huell. Deze tentoonstelling omvat een keuze uit de aquarellen die Maurits Ver Huell tijdens zijn reis naar en in Nederlands-Indië van 1815 tot 1819 heeft gemaakt.

U kunt zich voor het symposium opgeven door inzending van de strook op de bijgevoegde
Nieuwsbrief of per e-mail: linschoten-vereeniging@xs4all.nl. De kosten voor de dag, inclusief lunch en borrel, bedragen 15,= per persoon. Wij verzoeken u dit bedrag vóór 31 oktober aanstaande over te maken naar postbankrekeningnummer 4419 t.n.v. Linschoten-Vereeniging, Westerhorn 31-A, 9761 GG Eelde onder vermelding van Symposium en het aantal aangemelde personen.

Meer informatie over de programma en de locatie kunt u vinden via symposium: uitnodiging en programma (pdf).

Geen opmerkingen: