woensdag 24 april 2013

Linschoten Penning 2013

En de Linschoten Penning 2013 gaat naar ... dr. Marijke Barend- Van Haeften, een erkenning van haar oeuvre waarin het onderzoek van egodocumenten, vrouwen, verre reizen een belangrijke rol spelen.
De penning wordt uitgereikt op de 105de ledenvergadering (8 juni 2013).

Marijke Barend-Van Haeften was ook bezorger van deel 95 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging ("Op reis met de VOC: de openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel."), en was nauw betrokken bij deel 104 ("Christenslaven").