zaterdag 16 oktober 2010

vrijdag 15 oktober 2010

Presentatie deel 109: Oorlog in Atjeh.

Het bestuur van de Linschoten-Vereeniging heeft het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van deel 109 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging: Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874.

Deze presentatie vindt plaats op zaterdag 6 november 2010 om 14.00 uur in brasserie
„De Pappegay‟ in het Historisch Museum Rotterdam.

U bent vanaf 13.30 uur welkom. Het officiële programma begint om 14.00 uur en bevat de volgende onderdelen:
- 14.00 uur: Welkomstwoord mw. dr. A.M.C. van Dissel, voorzitter Linschoten-Vereeniging
- 14.05 uur: Lezing Azarja Harmanny MA, freelance journalist en fotograaf: “Zoeken naar de sultan. Inlichtingen tijdens de eerste jaren van de Atjehoorlog.”
- 14.30 uur: Inleiding dr. Herman Stapelkamp: “„Waarachtig, Holland is te klein om oorlog te voeren!!‟. Van en over Nijgh en Atjeh.”
- 14.50 uur: Overhandiging van het eerste exemplaar van Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874 aan mevrouw J.A.E. Heeger-Nijgh, achterkleindochter van Henricus Nijgh
- 15.00 uur: Einde officiële gedeelte; gelegenheid tot bezichtiging van het Historisch Museum Rotterdam; uitreiking der boeken en borrel
- 16.30 uur: Einde programma


Plusleden van de Linschoten-Vereeniging kunnen tijdens de borrel na afloop van de presentatie hun exemplaar van Oorlog in Atjeh afhalen. Plusleden die niet in de gelegenheid zijn om de presentatie bij te wonen, krijgen hun exemplaar thuisgestuurd. In beide gevallen geldt dat de lidmaatschapsbijdrage over 2010 moet zijn betaald. Gewone leden ontvangen een acceptgiro, waarmee zij een exemplaar met ledenkorting kunnen bestellen.

Leden van de Linschoten-Vereeniging die de presentatie willen bijwonen, wordt vriendelijk verzocht zich uiterlijk 31 oktober aanstaande aan te melden bij de secretaris. Dat kan per e-mail (linschoten-vereeniging@xs4all.nl), telefonisch (010-4213021, tussen 19.30 en 21.00 uur).
Het aantal plaatsen in brasserie “De Pappegay” is helaas beperkt. Bij overtekening wordt een wachtlijst gehanteerd. Indien u na aanmelding alsnog verhinderd mocht zijn, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de secretaris door te geven. U kunt er een medelid mee van dienst zijn!

Het Historisch Museum Rotterdam is gevestigd in het zogenoemde Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotterdam ( tel. 010 217 67 67). Het Schielandshuis is bereikbaar met openbaar vervoer (metrolijnen A, B, C en D, metrohalte Beurs; tramlijnen 8, 21, 23 en 25, halte Beurs). In de buurt van het museum zijn diverse parkeergarages (volg P-route centrum). Het museum is gratis toegankelijk voor genodigden voor de presentatie via de hoofdingang van het museum of via de zijingang aan het Bulgersteyn.

donderdag 9 september 2010

Het is een aandeel

"Het aandeel dateert van 9 september 1606 en is uitgegeven door de kamer Enkhuizen van de Verenigde Oostindische Compagnie. De spectaculaire vondst is onthuld door de burgemeester van Enkhuizen, Jan Baas, de directeur van het Westfries Archief, Dirk Dekema, en de vinder Ruben Schalk."
Dus geen onbekend manuscript van Jan Huygen van Linschoten ...

woensdag 8 september 2010

Onthulling spectaculaire VOC-vondst uit Enkhuizen

Het Westfries Archief houdt de spanning erin ...

Dit lezen we op de site van het archief:
"Een student van de Universiteit van Utrecht heeft tijdens zijn onderzoek in het Westfries Archief een zeldzame ontdekking gedaan. Dit gebeurde tijdens zijn scriptieonderzoek in de VOC-archieven van Enkhuizen. Op donderdag 9 september onthult de burgemeester van Enkhuizen, Jan Baas, samen met de vinder en de directeur van het Westfries Archief, Dirk Dekema, het document.

Het betreft een VOC-document dat zijn oorsprong in Enkhuizen vindt. Op 9 september wordt bekendgemaakt waar het precies om gaat. Dit gebeurt onder leiding van historicus Hans Goedkoop. Directeur Dirk Dekema licht al een tipje van de sluier op: ‘Dit overtreft eerdere vergelijkbare vondsten die al voor veel aandacht hebben gezorgd. Bovendien heeft deze vondst interessante consequenties voor het beeld dat wij tot nu toe van de VOC als handelsonderneming hadden'
."

Morgen weten we waarover het gaat. Zouden het excuses zijn van Jan Pietersz Coen aan de bevolking van de Banda-eilanden? Of een onbekend boek van Jan Huygen van Linschoten?

zondag 16 mei 2010

Jaarvergadering 2010

Op zaterdag 5 juni 2010 zal in de Tobagozaal van het Zeeuws maritiem muZEEum te Vlissingen de honderdtweede Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging worden gehouden. De vergadering begint om 14.00 uur; de zaal gaat om 13.30 uur open.
Leden van de Linschoten-Vereeniging die de jaarvergadering willen bijwonen, wordt vriendelijk verzocht zich voor 31 mei a.s. aan te melden. Dat kan per e-mail (linschoten-vereeniging@xs4all.nl), telefonisch (010-4213021, tussen 19 en 21.30 uur)

zondag 2 mei 2010

Richtlijnen voor auteurs

Potentiële bezorgers van een Werk kunnen online een aantal instructies vinden waaraan een uitgave van de Linschoten-Vereeniging moet voldoen.