donderdag 9 september 2010

Het is een aandeel

"Het aandeel dateert van 9 september 1606 en is uitgegeven door de kamer Enkhuizen van de Verenigde Oostindische Compagnie. De spectaculaire vondst is onthuld door de burgemeester van Enkhuizen, Jan Baas, de directeur van het Westfries Archief, Dirk Dekema, en de vinder Ruben Schalk."
Dus geen onbekend manuscript van Jan Huygen van Linschoten ...

Geen opmerkingen: