zondag 18 januari 2009

Aangepaste contributie

Met ingang van 2009 is het contributiebedrag voor lidmaatschap van de Linschoten-Vereeniging aangepast. De aanpassingen zijn nu als volgt:

- Gewoon lidmaatschap: € 22,50
- Pluslidmaatschap: € 40
- lidmaatschappen instellingen en leden in het buitenland: € 45 (automatisch plus-lidmaatschap)

Zie ook de informatie over lidmaatschap op de website.

Geen opmerkingen: