woensdag 9 mei 2012

Jaarvergadering 2012 in Leiden

Op zaterdag 2 juni vindt in de Leidse Universiteitsbibliotheek de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.

De vergadering start om 14 uur. Voordien krijgen de leden de kans om onder leiding van een gids de Oude Sterrewacht te bezoeken, wat heel lang niet mogelijk was. Het oudste universiteitsobservatorium van Nederland (sinds 1633!) was aanvankelijk gehuisvest op het dak van het Academiegebouw aan het Rapenburg, maar kreeg in 1860 een eigen gebouw op het terrein van de Hortus Botanicus. De ingebruikname van de nieuwe sterrenwacht markeerde het begin van de bloeiperiode van de sterrenkunde in Nederland in het algemeen en die in Leiden in het bijzonder. Beroemde astronomen als Frederik Kaiser, Willem de Sitter en Jan Hendrik Oort deden spectaculaire ontdekkingen en vestigden de wereldwijde reputatie van de Nederlandse astronomie. Na de verhuizing van de Sterrewacht in 1974 naar het Huygenslaboratorium werd het gebouw tot 2006 gebruikt voor diverse colleges. De laatste jaren raakte het gebouwencomplex danig in verval, maar na een uitgebreide restauratie is de Oude Sterrewacht sinds kort weer in zijn vroegere luister hersteld. De oude observatoriumruimten zijn weer ingericht,de faculteit Rechten heeft er een aantal collegezalen en er is een bezoekerscentrum gevestigd. Ook niet-astronomen kunnen het gebouw nu bezoeken en kennis nemen van de roemruchte Leidse geschiedenis van deze tak van wetenschap.

De agenda voor de vergadering kunt u terugvinden in de uitnodiging voor de vergadering. Andere voorbereidende stukken voor de vergadering kunt u vanaf 21 mei 2012 ook on-line bekijken.

Geen opmerkingen: